Tot eind april brengersactie

Breng geluk naar De Kringwinkel
Brengen naar De Kringwinkel is mensen en producten nieuwe kansen bieden.

In de maand april voert De Kringwinkel actie om brengers te sensibiliseren : “Breng je gebruikte maar nog bruikbare spullen naar de Kringwinkel of laat ze gratis ophalen.”

De warme lentezon geeft ons energie om in de lenteschoonmaak te vliegen, om alles wat we al zo lang wilden opruimen eindelijk aan te pakken, om te starten met een lentefris, nieuw begin.
Tijdens zo’n lenteschoonmaak ontdekken we vaak spullen die we al lang niet meer gebruiken maar die voor anderen nog perfect bruikbaar zijn. Plots kunnen we toch afstand doen van al dat materiaal waar we ‘ooit nog wel eens iets mee kunnen’. In zo’n opruimbui durven we al eens domme dingen doen zoals bruikbare spullen weggooien. Dingen die andere mensen perfect kunnen gebruiken. Weggooien zou dus zonde zijn want je kan er een ander gelukkig mee maken!

‘Jij brengt geluk’ is dan ook de baseline van deze actie. Brengers worden beloond en bedankt met een toffe ‘geluksmagneet’. Er zijn 10 verschillende ‘geluksmagneten’ die je door te brengen kan verzamelen. Want dankzij de brengers, biedt De Kringwinkel een job, een opleiding en een toekomstperspectief aan meer dan 3500 mensen die, om uiteenlopende redenen, weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt. Bovendien komen hergebruikte spullen niet op de afvalberg terecht en leveren ze een aanzienlijke milieubijdrage. En tenslotte vinden ook mensen met een kleine portemonnee basisspullen aan basisprijzen. Drie redenen waarom De Kringwinkel haar brengers in de maand april extra wil bedanken. Merci!

Waar kan je best je herbruikbare spullen kwijt in jouw buurt? Een overzicht van alle inzamelpunten en winkels vind je op www.dekringwinkel.be , of je kan bellen naar 070 222.002

Welke goederen worden vaak gevraagd?
• Kledij die nog goed in orde is
• Kwaliteitsvolle meubelen
• Huisraad, met name leuke decoratiestukken
• Fietsen. Veel centra herstellen fietsen en maken oude of kapotte fietsen terug gebruiksklaar.
• Alle elektronische toestellen. Deze worden grondig nagekeken en indien nodig hersteld.

 

© 2010 Komosie Disclaimer Gemaakt in De Webfabriek Contact

Gratis ophaaldienst - 070 222 002