Partners en links

 

Partners

 

Het departement werk & sociale economie van de Vlaamse Overheid steunt de sociale  tewerkstellingsactiviteiten van De Kringwinkel www.werk.be

 

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wil samen met u en met De Kringwinkels streven naar minder afval en een propere bodem in Vlaanderen www.ovam.be

 

Het Vlaams Overleg Sociale Economie (VOSEC) is het overlegplatform voor ondernemingen, organisaties en deskundigen uit de sociale economie in Vlaanderen www.socialeeonomie.be

 

De BBL is de onafhankelijke federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen ijveren wij voor gezonde lucht, helder water, natuur om van te genieten. www.bondbeterleefmilieu.be

   

Het Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (SST) is de koepel vzn de sociale werkplaatsen en arbeidszorgcentra in Vlaanderen. www.sst.be

 

RREUSE is de Europese koepelorganisatie voor sociale economiebedrijven die werken in hergebruik, herstelling en recyclage. www.rreuse.org

 
Interessante links

© 2010 Komosie Disclaimer Gemaakt in De Webfabriek Contact

Gratis ophaaldienst - 070 222 002