Menu
Gratis ophaling: 051 24 49 14
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel
Werkbegeleider-coach technisch atelier fietsen - vervanging
Werkbegeleider-coach technisch atelier fietsen (M/V) - (ad interim)
Vervangingscontract • Ingelmunster • halftijds [19/38]

Functiedoel:

De Kringwinkel Midwest is op zoek naar een werkbegeleider-coach voor het technisch atelier fietsen. Dit is een tijdelijke opdracht voor het opvangen van een afwezige medewerker, in eerste instantie voorzien tot midden juni met  mogelijkheid tot verlenging.

Als werkbegeleider-coach  technisch atelier fietsen sta je in voor de dagelijkse organisatie en opvolging van het technisch atelier fietsen zowel op het vlak van goederenflow als op het vlak van medewerkers.

Takenpakket:

1.    Planning & organisatie
-    De organisatie en opvolging van de algemene werkorganisatie binnen het atelier.
. Opleiding en (technische) ondersteuning van doelgroepmedewerkers in hun dagelijkse jobuitvoering.
. Info-doorstroming en communicatie naar de doelgroepmedewerkers.
. Je bent tevens het aanspreekpunt voor de medewerkers.
-    Het opvolgen van de bezetting  (aanwezigheden, minimumbezetting, verlofaanvragen…) + registratie met betrekking tot aanwezigheden en verlofaanvragen van medewerkers.
-    Interne registraties in functie van de goederenprocessen.

2.    Coachen van de medewerkers
-    Je staat in voor de dagdagelijkse coaching van medewerkers in functie van competentie-versterking, groei- en ontwikkelingsmogelijkheden:
. Inschatting van motivatie, vaardigheden, competenties en mogelijkheden.
. In functie van doelstellingen medewerkers in hun dagdagelijks functioneren coachen en ondersteunen (zowel mensgericht als resultaatsgericht).
-    Je staat in voor de organisatie, administratie en opvolging van coachingstrajecten van de doelgroep medewerkers.

3.    Algemeen
-    Je maakt deel uit van het team verwerking van het logistiek centrum.


Belangrijke competenties:

-    Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen van De Kringwinkel:
. een positieve ingesteldheid en respect ten aanzien van laaggeschoolden, langdurig werklozen
. interesse hebben en gemotiveerd zijn om laaggeschoolden en langdurig werklozen te begeleiden
. interesse en belangstelling voor tweedehandsproducten
-    Technische vakkennis:
. Kennis en ervaring met betrekking tot fietsherstel, - onderhoud, -techniek, - veiligheid
. Inzicht, kennis, ervaring in het organiseren van fietsherstelactiviteit op de werkvloer
-    Organisatorische vaardigheden
-    Leiderschapsvaardigheden
-    Teamspeler
-    Administratieve vaardigheden

Opleiding, ervaring, bereidheid:

-    Technisch diploma met ervaring/feeling in het begeleiden/coachen van mensen (met een lage scholingsgraad). Of A1 met (ped)agogische scholing (maatschappelijk werk, opvoeder,…) met technische ervaring of gelijkwaardig door ervaring.
-    Brevet fietshersteller en/of ervaring als fietshersteller is een pluspunt
-    Ervaring werkbegeleiding van mensen met een laag scholingsniveau en lange werkloosheidsduur is een pluspunt
-    Bereid zijn om praktisch werk te doen samen met doelgroepwerknemers
-    Politiek neutraal handelen in de jobuitvoering

Arbeidsvoorwaarden:

-    Halftijdse tewerkstelling (19uren per week)
-    Tijdelijke opdracht op interim-basis (momenteel tot midden juni, verlenging bij verdere afwezigheid van collega)
-    wedde: Vlaamse Gemeenschap 22/6 - barema C4 van PC327.01
-    maximum 5 jaar nuttige anciënniteit (Beslissing Raad van Bestuur)
-    plaats van tewerkstelling: Ingelmunster
-    indien mogelijk: onmiddellijke indiensttreding

Procedure:
 Voor meer informatie kan u terecht bij:
 Konvert Office, Westlaan 13, 8800 Roeselare, tel. 051/24 16 96, roeselare@konvertoffice.be
Overzicht
youtube