Menu
Gratis ophaling: 051 24 49 14
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel
Werkbegeleider-coach winkel Tielt (M/V) - vast - voltijds
Functietitel:
Werkbegeleider-coach winkel Tielt (M/V) - onbepaalde duur - voltijds

Functiedoel:
Samen met de winkeluitbater staat u in voor de dagdagelijkse aansturing van de winkel (incl. eco cafe). U bent verantwoordelijk voor specifieke afdelingen en deelaspecten (in overleg met de uitbater en/of directie). U staat in voor de organisatie en opvolging van de winkelprocessen en voor de coaching van de medewerkers.

Belangrijk:
Je komt terecht in een organisatie en sector in volle ontwikkeling en kan mee de bakens uitzetten voor de toekomst van onze organisatie. Wij verwachten dan ook een positief ingesteld iemand met veel ‘goesting’ die zich als een echte “kringwinkel ambassadeur” opstelt.

(1)    Als organisatie kiezen we voor autonome teams en coachend leiderschap. Dit betekent dat je gebeten bent om enerzijds verantwoordelijkheid te krijgen, te dragen en te geven en anderzijds te coachen en gecoached te worden.
(2)    Loyaliteit naar de vzw: enthousiasme en interesse voor de doelstellingen en werking van De Kringwinkel, politiek neutraal handelen op de werkvloer, bereidheid tot ontwikkeling van kennis en vaardigheden.
Takenpakket:
Samen met de uitbater staat u in voor:
•    De algemene coördinatie van de winkel:
-    Opmaak en opvolging van werkplanning
-    Organisatie van communicatie en overleg met doelgroepmedewerkers
•    Coaching van de doelgroepmedewerkers:
-    Eerste aanspreekpunt voor doelgroepmedewerkers
-    Technische ondersteuning/begeleiding in dagelijkse jobuitvoering
-    Werving en selectie van doelgroepmedewerkers
-    Organisatie, uitvoering, opvolging van functionerings- en evaluatiegesprekken
•    Aansturing van de winkelprocessen (aanvullen winkel, klantencontact, verkoop, registratie en administratie):
-    Technische leiding over het buffermagazijn, magazijn verkochte goederen en binnengebrachte goederen
-    Het organiseren van efficiënte goederenbehandeling
-    Het aansturen van het eco cafe
•    Het commercieel beleid (binnen een afgesproken kader) binnen de eigen winkel:
-    Uitvoeren promotieplan
-    Uitvoeren en opvolgen van kwaliteitsleidraad en -normen
•    De financiële verantwoordelijkheid voor winkel (kassa, verkoop)
•    Een actieve duo-werking uitbater –instructeur:
-    Actieve samenwerking, informatie-uitwisseling, ….
Belangrijke competenties:
•    Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen van De Kringwinkel:
-    Een positieve ingesteldheid en respect ten aanzien van laaggeschoolden, langdurig werklozen
-    Ervaring, kennis en/of interesse van/voor tweedehandsproducten (kledij, huisraad…)
•    Commerciële feeling en klantgerichte ingesteldheid
•    Sterke communicatieve vaardigheden
•    Leidinggevende capaciteiten
-    Omgaan met conflicten, groepsdynamica,…
•    Organisatorische vaardigheden:
-    Kunnen plannen, organiseren en delegeren
•    Teamspeler:
-    Kunnen samenwerken met collega’s
-    Kunnen omgaan met doelgroepwerknemers
•    Administratieve vaardigheden: kennis van MS Office (Word, Excel…)
•    Over een goede fysieke conditie beschikken
Opleiding, ervaring, bereidheid:
•    Ofwel A1 met (ped)agogische scholing (maatschappelijk werk, opvoeder…) en sterke commerciële interesse/feeling/ervaring
ofwel een A1 commercieel diploma met sterke (ped)agogische interesse/feeling/ervaring
ofwel gelijkwaardig door sterke ervaring
•    Ervaring werkbegeleiding van mensen met een laag scholingsniveau en lange werkloosheidsduur is een pluspunt
•    Bereid zijn om praktisch werk te doen samen met doelgroepwerknemers

Arbeidsvoorwaarden:
•    Contract onbepaalde duur (bij opstart starten met contract van 6 maanden)
•    Wedde: Vlaamse Gemeenschap 22/6 - barema C4 van PC327.01

•    Maximum 5 jaar nuttige anciënniteit
•    Voltijdse tewerkstelling (38 uren per week)
•    Zaterdagwerk: 1 op 2 zaterdagen in een vast schema + occasioneel aanvullend zaterdagwerk (verlofperiode, ziekte collega)
•    Plaats van tewerkstelling: Tielt+ bereid in te springen in andere vestigingen van De Kringwinkel Midwest (Torhout, Izegem, Roeselare)

•    Onmiddellijke Indiensttreding
Procedure:
•    Schriftelijke kandidatuur voor maandag 24/06/2019 doormailen naar joke.vervaecke@dekringwinkelmidwest.be
•    Kandidaten die voldoen worden uitgenodigd voor een eerste gesprek in juni 2019.
•    Indien u verder weerhouden wordt, volgt testing bij Quest-it en een bijkomend selectiegesprek.
Overzicht
youtube