Menu contact
Gratis ophaling: 051 24 49 14
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel
Werkbegeleider-coach Eco-velo - voltijds | 38/38

Functiedoel

 

Samen met de uitbater van het fietspunt sta je in voor het dagdagelijks reilen en zeilen van onze fietsactiviteiten. Je bent verantwoordelijk voor specifieke deelaspecten (in afspraak met de uitbater). Je staat in voor de organisatie en opvolging van de activiteiten en voor de coaching van de medewerkers.

 

In onze fietspunten doen we verschillende activiteiten, gaande van het onderhoud van de stationsomgeving, het uitvoeren van kleine fietsherstellingen volgens thuiskomprincipe, het organiseren van fietsverhuur, tot het onderhoud en herstel van onze eigen huurfietsen. Deze activiteiten doen we steeds samen met onze doelgroepmedewerkers.

 

Belangrijk

 

Je komt terecht in een organisatie in volle ontwikkeling en kan mee de bakens uitzetten voor de toekomst van onze organisatie. Wij verwachten dan ook een positief ingesteld iemand met veel ‘goesting’.

 

Takenpakket

 

Samen met de uitbater van Eco-velo sta je in voor:

 

 • De dagdagelijkse coördinatie van de fietsactiviteiten
  • Opmaak en opvolging van werkplanning
  • Organisatie van communicatie en overleg met doelgroepmedewerkers

 

 • Coaching van de doelgroepmedewerkers
  • Eerste aanspreekpunt voor doelgroepmedewerkers
  • Technische ondersteuning/begeleiding in dagelijkse job uitvoering
  • Werving en selectie van doelgroepmedewerkers
  • Organisatie, uitvoering, opvolging van  functionerings- en evaluatiegesprekken

 

 • Aansturing van de processen/activiteiten (toezicht stationsomgeving, rondgang fietsstallingen, fietsherstellingen, fietsverhuur…)
  • Opvolgen van efficiënte uitvoering van de opdrachten volgens bestaande werkmethoden
  • Opmaak en opvolging werkplanning

 

 • Instaan voor de administratie met betrekking tot:
  • Aanwezigheden en verlofaanvragen van medewerkers
  • Opvolging coaching trajecten medewerkers
  • Interne registraties in functie van de activiteiten
  • Registraties en opvolging van kassa (verhuur, herstellingen)

 

 • Het algemeen beleid vormgeven binnen het fietspunt
  • Het uitvoeren en opvolgen van kwaliteitsleidraad en –normen
  • Verantwoordelijk voor het bewaken van interne afspraken

 

Belangrijke competenties

 

 • Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen van De Kringwinkel en Eco-velo in het bijzonder
  • Een positieve ingesteldheid en respect ten aanzien van doelgroepmedewerkers
  • Interesse hebben en gemotiveerd zijn om deze medewerkers te begeleiden
  • Interesse en belangstelling voor fiets en mobiliteit in de ruime zin
 • Technische vakkennis
  • Kennis en ervaring met betrekking tot fietsherstel, - onderhoud, -techniek, - veiligheid
  • Inzicht, kennis, ervaring in het organiseren van fietsherstelactiviteit op de werkvloer
  • Sterke interesse in sociaal-agogische thema’s (o.a. motivatie, communicatie, coachingsmethodieken, …)
 • Organisatorische vaardigheden:
  • Kunnen plannen, organiseren en delegeren
  • Oplossingsgerichte ingesteldheid
 • Commerciële en klantgerichte ingesteldheid
 • Leiderschapsvaardigheden
  • Opbouwen van vertrouwen
  • Opbouwen van gezag
  • Motiverend in aanpak
 • Teamspeler
  • Kunnen samenwerken met collega’s
  • Kunnen omgaan met doelgroepwerknemers
 • Administratieve vaardigheden:
  • Kennis van MS Office (word, excel,…)
  • Goede mondelinge en  schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Over een goede fysieke conditie beschikken

Opleiding, ervaring, bereidheid

 

 • bachelor  met (ped)agogische scholing (maatschappelijk werk, opvoeder,…) met technische ervaring of gelijkwaardig door ervaring. Of technisch diploma met ervaring/feeling in het begeleiden/coachen van mensen (met een lage scholingsgraad).
 • Brevet fietshersteller en/of ervaring als fietshersteller is een pluspunt
 • Ervaring werkbegeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een pluspunt
 • Bereid zijn om praktisch werk te doen samen met doelgroepwerknemers

 

 

Arbeidsvoorwaarden

 

 • Voltijdse tewerkstelling (38uren per week)
 • Contract: onbepaalde duur
 • Loon: Vlaamse Gemeenschap 22/6 - barema C4 van PC327.01
 • €7.71 maaltijdcheques per gewerkte dag
 • Maximum 15  jaar nuttige anciënniteit
 • Plaats van tewerkstelling: Roeselare
 • Indien mogelijk: onmiddellijke indiensttreding

 

Procedure

 

Overzicht
youtube