Menu
Gratis ophaling: 011 27 35 75
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Zelfsturende Organisatie

Onder het mom "De Springplank: zelfsturend en betrokken" werken we sinds eind 2015 in 5 zelfsturende teams.

Voor ons is een team een groep mensen met aanvullende talenten en competenties, die samen een gemeenschappelijk doel willen
bereiken. Een team is betrokken bij elkaar én bij hun doelen. Er is een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden, er zijn heldere werkafspraken.

Inspraak, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van alle medewerkers, zijn hierbij de kernwoorden.

instagram