Menu
Gratis ophaling: 054 32 05 00
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Werken bij Kringwinkel 't Vierkant?

Spontaan Solliciteren?

Kan door middel van een curriculum vitae met motivatiebrief te versturen naar Herenveld 4, 9500 Geraardsbergen of telefonisch op het nummer 054 32 05 00.
In geval van maatwerkbedrijf bij Veerle Ricour. In geval van arbeidszorg of vrijwilliger bij Nele Van den Broeck.

De Kringwinkel is een sociale werkplaats

Sociale Werkplaatsen zijn erkende initiatieven die een bedrijfsactiviteit ontwikkelen met werkgelegenheid voor moeilijk bemiddelbare werkzoekenden in een beschermde werkomgeving. Sociale Werkplaatsen creëren werkgelegenheid waarbij productiviteit gepaard gaat met aandacht voor de specifieke noden van de werknemers. Zij werken op twee terreinen: in een bedrijfseconomische realiteit en als tewerkstellingsproject. De achterliggende motivering is dat arbeid wordt beschouwd als motor van de reïntegratie van de doelgroep in de samenleving. Het aanbieden van ‘arbeid op maat' binnen een productieproces is een kernopdracht van Sociale Werkplaatsen. Hierin onderscheiden deze zich van reguliere bedrijven.

Arbeidszorg in De Kringwinkel

Arbeidszorg is bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. De arbeidszorg wil ook voor deze mensen het recht op arbeid waarborgen. De arbeidszorg biedt hen arbeidsmatige activiteiten aan in een werkomgeving die ofwel op productie ofwel op dienstverlening is gericht, en ondersteunt hen daarbij. Het gaat om vrijwillig onbetaald werk onder begeleiding. De arbeidszorg brengt de latente functies van arbeid in hun bereik en draagt zo bij tot het algemeen welzijn van deze arbeidszorgmedewerkers.

Tewerkstelling bij toepassing van art. 60 §7

Wanneer een persoon het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling om het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te bekomen, kan het OCMW alle maatregelen nemen om hem een job te bezorgen. In voorkomend geval kan het OCMW zelf voor een bepaalde periode als werkgever optreden.

Via deze vorm van tewerkstelling worden er een aantal basisvaardigheden bijgebracht en probeert men de cliënt te integreren in het normale arbeidscircuit. Het belangrijkste doel van deze sociale tewerkstelling is de re-integratie in het sociaal zekerheidsstelsel.

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zetten zich gratis in voor de goede werking van onze organisatie. Ze betekenen een grote steun en hulp om de werking en doelstellingen van De Kringwinkel te verwezenlijken.