Menu contact
Gratis ophaling: 055 38 58 78
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Week van De Kringwinkel!
Meer over deze Kringwinkel
De Kringwinkel Vlaamse Ardennen streeft sociale en duurzame doelstellingen na.

DOELSTELLINGEN 

Aandacht voor sociale tewerkstelling 

Als maatwerkbedrijf, bieden we werk aan mensen met minder kansen op de gewone arbeidsmarkt, fungeren we als werkervaringsplaats en als alternatief tewerkstellingsverband. Binnen de regio zijn we dan ook een belangrijke samenwerkingspartner voor diverse tewerkstellingsorganisaties, ocmw’s, scholen, justitiehuizen ... Door het geven van rondleidingen in onze winkels maken we bovendien kinderen, jongeren, volwassenen bewust van onze werking en onze doelstellingen.

Bouwen aan een duurzame samenleving

Door het inzamelen van herbruikbare goederen helpen we de afvalberg binnen onze regio verkleinen. Onze gratis ophaaldienst, de jaarlijkse brengersactie, de samenwerking met containerparken en de geverspunten in onze diverse winkels staan hiervoor in. We proberen de inwoners van Zuid-Oost-Vlaanderen bewust te maken van het belang van herbruikbare goederen en de rol die De Kringwinkel hierbij als sociale organisatie heeft.

Bestrijding van kansarmoede

Door het te koop aanbieden van kwaliteitsvolle tweedehandsgoederen aan een goedkope prijs bereiken we met onze drie winkels een breed publiek. De sociale inclusie die hierdoor bereikt wordt, is een belangrijke meerwaarde. Als Kringwinkel zorgen we er dan ook voor dat bestaande drempels worden weggewerkt en onze winkels toegankelijk zijn voor een doorsnee van de bevolking. Door deze drie doelstellingen staat De Kringwinkel in voor een gevarieerde en aangename smeltkroes van goederen, medewerkers en klanten. Een boeiende omgeving om in te vertoeven!

WAARDEN

Respectvol, eerbiedvolle samenwerking, verantwoordelijkheid, diversiteit en kwaliteit zijn de waarden waaronder de organisatie worden gevoerd. Deze waarden worden in de dagelijkse bedrijfsvoering, in de begeleiding en in de samenwerking met de medewerkers gehanteerd en nagestreefd.instagram auction