Menu
Gratis ophaling: 014 44 20 40
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Herstel en verkoop tweedehands elektro

Wat is het Hergebruikcentrum?

Het hergebruikcentrum (afgekort: HGC) is een initiatief van vzw sociale werkplaats WEB dat net zoals het Kringwinkelcentrum jobs biedt aan langdurig werkzoekende en kortgeschoolde mensen.

Bovendien bevordert het Hergebruikcentrum van De Kringwinkel WEB de recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (afgekort: AEEA) en fietsen. Dit gaat van was-en droogautomaten tot koelkasten, microgolfovens, fornuizen, tv's, stereo-installaties, enz.

Je kan/mag zelfs elektro bij ons binnenbrengen die stuk of verroest is!

Waar zamelt het HGC alle elektro in?

Het HGC zamelt deze apparaten in via De Kringwinkels WEB, De Kringwinkels Zuiderkempen en De Kringwinkel Brecht. Ook haalt het HGC apparaten op bij het regionaal overslagstation (afgekort: ROS) en het fijnmazig overslagstation (afgekort: FOS) waar de afgedankte apparaten van groothandelaars (bv. SITA) en detailhandelaars (bv. Van Den Borre) worden ingezameld.

 
Bovendien bevordert het Hergebruikcentrum van De Kringwinkel WEB de recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (afgekort: AEEA) en fietsen.

Herstellen en testen van elektro

Medewerkers herstellen alle toestellen waarbij herstellen zowel economisch als ecologisch verantwoord is. Ze repareren de toestellen, controleren ze uitgebreid, testen ze langdurig en poetsen ze grondig op. Eenmaal dit traject gepasseerd is, worden de toestellen verkocht in De Kringwinkels en krijgen ze een nieuw leven. Alle herstelde en grondig geteste toestellen krijgen een Revisie-kwaliteitslabel. Aan dit label hangt een garantie van één jaar vast die je als klant geniet op het toestel van aankoop.

Verkoop van herstelde tweedehands elektro

De verkoopprijs van de herstelde toestellen wordt bepaald in functie van de toestand, herstellingskost en leeftijd van het betreffende toestel of de fiets. De herstelde toestellen worden verkocht in de volgende winkels: De Kringwinkels WEB, De Kringwinkels Zuiderkempen en De Kringwinkel Brecht (De Cirkel).

De niet te recupereren toestellen worden verschroot en reglementair afgevoerd, volgens instructies van Recupel.

 
Ze repareren de toestellen, controleren ze uitgebreid, testen ze langdurig en poetsen ze grondig op.

Ecoscore

De ecoscore werd ontwikkeld door De Vlaamse Kringwinkelsector in samenwerking met Eandis en Infrax. Dit met als doel de klant te helpen bij het kiezen van een elektrisch toestel in De Kringwinkel. Hoe meer sterren het toestel krijgt, hoe voordeliger het is. De eco-score vergelijkt immers de jaarlijkse kostprijs van een tweedehandstoestel met die van een nieuw, energiezuinig toestel. Ze houdt rekening met de aankoopprijs, de verbruikskosten (water en elektriciteit) en de geschatte levensduur.

Een nieuw toestel gaat gemiddeld 10 jaar mee, een tweedehandstoestel 5 jaar. Daarom wordt de aankoopprijs van een tweedehandstoestel 2 keer meegerekend. Wil je de sterren op onze toestellen komen tellen en bekijken welk toestel het zuinigst is voor het milieu en jouw portemonnee, kom dan zeker langs.

instagram