Menu
Gratis ophaling: 014 44 20 40
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Jaarverslag 2016

1.    Cijfers

2016 stond voor het Kringwinkelcentrum eens te meer in het teken van het realiseren van drie doelstellingen, namelijk:

  1. Het creëren van duurzame tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt
  2. Het beschermen van het milieu door herbruikbare goederen in te zamelen en een tweede leven te geven
  3. Het aanbieden van deze goederen tegen een faire prijs.

Zo konden we in 2016 onder de vakkundige begeleiding van 15 werkleiders een duurzame job aanbieden aan 86 medewerkers (66.3VTE) binnen de sociale werkplaats.  Zij kregen de hulp van 19 arbeidszorgmedewerkers (11VTE) en 29 personen (26.5 VTE) die door OCMW’s aan onze werking ter beschikking werden gesteld onder het zogenaamde Art. 60§7 statuut.

 
Het creëren van duurzame tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Met de ganse ploeg werd er 2460 ton goederen ingezameld, gesorteerd en/of hersteld, een lichte terugval t.o.v. 2015 die vooral te wijten is aan een tijdelijke stopzetting van de inzameling van elektrische apparaten met  het Fijnmazig Overslagstation van Van Gansewinkel.  Als we de inzameling van elektrische apparaten (AEEA) buiten beschouwing laten, steeg de inzameling met 74 ton t.o.v. 2015!  We konden 1141 ton goederen verkopen in één van onze vijf winkels, een stijging met maar liefst 59 ton!  Dit mooie resultaat betekent dat we per inwoner in ons verzorgingsgebied een hergebruik realiseren van 6.78kg.  Tegen 2022 stelt de OVAM voorop dat we met onze sector van Kringwinkelcentra een hergebruik moeten realiseren van 7kg per inwoner.  We zijn dus goed op weg!

We zien echter wel een terugval van de inzamelcijfers in een aantal gemeentes op de rand van ons verzorgingsgebied waar ook privé-kringloopinitiatieven actief zijn.  Het zal een uitdaging zijn om met hetzelfde aantal personeelsleden – er wordt immers al enkele jaren geen groeipad meer voorzien voor het contingent medewerkers – bijkomende inzamelpunten en/of winkels uit te bouwen.  Deze situatie noopt ons om steeds meer mensen met een Art. 60 statuut tewerk te stellen.  Zo doen we beroep op deze medewerkers voor het runnen van onze tweede kledingboetiek “La Segunda”, in het centrum van Hoogstraten, die halverwege dit jaar de deuren opende.

2016 was ook het jaar waarin we overschakelden op een nieuw kassasysteem.  Dit bracht de nodige beginnerskwaaltjes met zich mee waardoor het geduld van onze klanten wel eens op de proef gesteld werd.  Dat de klanten onze winkels toch weten te appreciëren blijkt uit een steeds groeiend aantal klanten en bijhorende omzet.  Maar liefst 189.318 klanten zorgden voor een omzet van 1.320.832€, een stijging van 8.46% t.o.v. 2015.  Het Hergebruikcentrum, waar elektrische toestellen worden hersteld, realiseerde een omzet van 272.457€. 

Deze mooie cijfers betekenen dat we ook in de toekomst kunnen blijven investeren in de tewerkstelling van mensen en in het milieu.

 
Mogelijk wordt i.s.m. IOK een project opgestart waarbij we niet herbruikbare kleding mechanisch gaan sorteren op vezelsoort ten einde deze monostromen als herbruikbare grondstof aan te bieden aan de industrie.

2.    Activiteiten

In 2016 startten we met het tewerkstellen van jongeren in een brugproject.  Deze jongeren volgen enkele dagen per week onderwijs en doen de andere dagen praktijkervaring op op één van onze werkvloeren.
Met Recupel hebben we een overeenkomst kunnen uitwerken die ons een goede instroom van AEEA garandeert waardoor het Hergebruikcentrum op volle kracht kan draaien en we voldoende toestellen kunnen herstellen.
De samenwerking met het OCMW van Turnhout waarbij we noodhulpgoederen voorzien voor hun cliënten liep ook in 2016 verder en is ondertussen goed ingebed in de werking.

Voor de vijfde maal op rij organiseerden we een koopavond voor studenten die ook nog eens getrakteerd werden op een comedy-show van Bert Gabriëls.

Nog steeds proberen we de verschillende werkvloeren meer “lean” te maken, een proces waarbij we alle mogelijke verspillingen (handelingen, materiaal, tijd,…) proberen weg te werken.

3.    Toekomst

Voor 2017 staat het volgende op het programma:

  • Kledingbedeling in de gevangenis van Turnhout;
  • Start huis-aan-huisinzamelingen van kleding in de gemeente Hoogstraten;
  • De voorbereiding van de verhuis van onze winkel te Retie naar een nieuw pand;
  • De uitrol van een proces waarbij we al onze werknemers trachten te laten denken en handelen vanuit een klantcentrale gedachte;
  • Mogelijk wordt i.s.m. IOK een project opgestart waarbij we niet herbruikbare kleding mechanisch gaan sorteren op vezelsoort ten einde deze monostromen als herbruikbare grondstof aan te bieden aan de industrie.
instagram