Menu
Gratis ophaling: 014 44 20 40
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Over ons

Voor een overzicht van onze acties, neem hier eens een kijkje.

Onze missie:

De Kringwinkels WEB zamelen herbruikbare tweedehandsspullen in en proberen ze weer te verkopen om te vermijden dat onze planeet zucht en kreunt onder de steeds maar groter wordende afvalbergen. In 2016 zamelden De Kringwinkels WEB maar liefst ca. 2460 ton goederen in. Van deze ingezamelde goederen konden we ca. 50% terug verkopen in één van onze 5 Kringwinkels; ongeveer 35% werd gerecycleerd, en slechts 7% moest nog afgevoerd worden als afval.

Wist je dat?

Voor elke ton herbruikbare goederen die wordt verwerkt, bespaart De Kringwinkel ongeveer één ton CO2-emissie, wat zou vrijkomen, indien deze goederen als afval zouden worden verwerkt!* * De Nederlandse publieke en onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO berekende dit in samenwerking met BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland).

In 2018 kregen wij de QRF Retail Sustainability Award als Meest Duurzame keten van het land!

 

Creëren van jobs voor mensen

We creëren jobs voor mensen die niet altijd alle kansen krijgen op werk. Ongeveer 86 mensen vonden in 2016 een job binnen de sociale werkplaats! Zij kregen de hulp van 19 arbeidszorgmedewerkers en 29 personen die door OCMW’s aan onze werking ter beschikking werden gesteld onder het zogenaamde Art. 60§7 statuut. Zij werden bovendien begeleid door ca. 15 werkbegeleiders of coördinatoren.

Originele spullen voor weinig geld

We verkopen onze spullen aan scherpe prijzen, goed voor ieders portemonnee! Hiervoor hebben we een prijsbeleid uitgewerkt. In 2016 vonden in totaal 189.318 klanten hun Kringding.

Is het nu Kringwinkel of Kringloopwinkel?

"De Kringwinkel" is een 'kwaliteitslabel' of 'merknaam' die staat voor winkels die op een herkenbare manier kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden. Intussen kent Vlaanderen 137 "Kringwinkels" die samen werken aan een professionele en sterke sector. Alle Kringwinkels zetten zich verenigd in voor het bereiken van dezelfde missie. Het zijn ook allemaal verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's). De inkomsten die ze genereren worden volledig ingezet voor het bereiken van de sociale doelstellingen uit de missie. De Vlaamse Kringwinkels hebben zich verenigd onder de centrale beleidsadviserende organisatie 'KOMOSIE (Koepel voor Milieu-Ondernemers in de Sociale Economie)' en hebben ieder naast een eigen website, één overkoepelende website waarop je hierover meer info terugvindt: www.dekringwinkel.be.

De Kringwinkels WEB zamelen herbruikbare tweedehandsspullen in en proberen ze weer te verkopen om te vermijden dat onze planeet zucht en kreunt onder de steeds maar groter wordende afvalbergen.
Nu telt het Kringwinkelcentrum WEB dus vijf winkels, compleet met een Hergebruikcentrum en een Atelier.

Stukje geschiedenis: Start Kringwinkelcentrum

vzw WEB werd in 1992 opgericht op initiatief van Strategisch Plan Kempen. WEB staat voor WerkErvaringBedrijven. Langdurig werkzoekende en kortgeschoolde mensen kregen opleidingscursussen opdat ze konden doorstromen naar een hogere opleiding of de reguliere arbeidsmarkt. Het was een schot in de roos! Ongeveer 70% van de mensen konden doorstromen. Om echter zoveel mogelijk mensen aan een job te kunnen helpen, werd beslist een eigen sociaal tewerkstellingsinitiatief (lees: sociale werkplaats) op te richten. Zo startte in 1995 het Kringwinkelcentrum WEB in de stadsmagazijnen, Steenweg op Oosthoven in Turnhout.

Verhuis naar huidig adres

Wat later verhuisde het Kringwinkelcentrum naar de Slachthuisstraat en nog later naar de Steenweg op Tielen in Turnhout.

Vijf winkels

Doorheen de jaren breidde het centrum enorm uit. Er kwam een tweede Kringwinkel WEB in Retie in de lente van 2001, een derde winkel in Meer vanaf het najaar 2004 en een vierde winkel in hartje Turnhout vanaf juni 2009. In 2016 kwam daar een tweede tweedehands kledingwinkel bij in Hoogstraten: la segunda. Nu telt het Kringwinkelcentrum WEB dus vijf winkels, compleet met een Hergebruikcentrum en een Atelier.

Praktische info

De Kringwinkel WEB is deel van vzw SW WEB, ondernemingsnummer 0465.707.391.

instagram