Menu contact
Gratis ophaling: 09 224 07 15
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Dag van de Kringwinkel
Meer over deze Kringwinkel
Onderhoud en elektrotechnieker

vzw Ateljee groeide uit tot een van de grootste sociale werkplaatsen in Vlaanderen en telt een groot aantal tewerkstellingsprojecten waaronder de Kringwinkels, Het Restaurant, het mobiliteitsproject trans-fair, de elektroherstelwerkplaats, het textielsorteercentrum …
Het tewerkstellen van mensen met verminderde kansen (kortgeschoolde personen, langdurig werklozen …) en hulpverlening staan centraal in de missie van onze organisatie.

De job in een notendop:

Samen met jouw Facility collega’s en onder leiding van de Manager IT & Facility sta je in voor het onderhoud van onze verschillende gebouwen.

 • Je stuurt medewerkers aan met verminderde kansen op de reguliere arbeidsmarkt en begeleidt en ondersteunt hen in hun taken.
 • Je voert zelf ook herstellingen en aanpassingen uit aan HVAC installaties en elektrische installaties.
 • Je zorgt voor eigen stock en aankoop van veelvuldig gebruikte materialen (elektrische componenten).
 • Je beoordeelt mee de samenwerking met leveranciers.
 • Je rapporteert wekelijks aan je manager over de lopende weekplanning.

Profiel:

 • Je hebt kennis en ervaring in verwarmingstechnieken
 • Je kan logisch en praktisch redeneren
 • Je gaat steeds nauwkeurig, kwaliteits- en veiligheidsbewust te werk
 • Je bent flexibel  en staat open voor een positieve groepsgeest

Aanbod:

 • Een voltijds contract onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding
 • Werken in een waarden- en mensgerichte omgeving, in een positieve en dynamische sfeer
 • Loon volgens PC 327 – categorie 4
 • Maaltijdcheques
 • Korting in onze sociale restaurants waar je dagelijks lekker kan lunchen
 • Korting in onze fietsenwinkel trans-fair
 • Locatie: Getouwstraat 11, 9000 Gent

Solliciteer snel!

Graag je motivatiebrief en CV naar jobs@ateljeevzw.be.

Voor meer inlichtingen en volledig functieprofiel kan je terecht bij Christoph Maes, manager Facility & IT, christoph.maes@ateljeevzw.be, via 0495 24 26 72.

Neem ook eens een kijkje op onze website www.ateljeevzw.be of www.uwkringwinkel.be

 

Maintenance technician and electrician

Contract indefinite - Ghent

Ateljee grew into one of the largest social organisations  in Flanders and has a large number of employment projects including Kringwinkel, Het Restaurant, the mobility project Trans-fair, an electrical repair shop, a textile sorting center ...

The employment of people with limited chances (short-skilled individuals, long-term unemployed, etc.) and offering support through work are central to our organization’s mission.

The job in a nutshell

Together with your Facility colleagues and under the leadership of the Manager IT & Facility you are responsible for the maintenance of our various buildings.

 • You manage employees with reduced opportunities for the regular labor market and you guide and support them in their tasks.
 • You carry out repairs and adjustments to HVAC installations and electrical installations yourself.
 • You take care of your own stock and purchase frequently used materials (electrical components).
 • You help assess the cooperation with suppliers.
 • You report weekly to your manager about the current weekly planning.

Profile

 • You have knowledge and experience in heating techniques
 • You can reason logically and practically
 • You work in an accurate, qualitative and safe way
 • You are flexible and open to a positive group spirit

Offer

 • A full time contract of indefinite duration with immediate effect
 • Working in a value and people oriented environment, in a positive and dynamic atmosphere
 • Pay according to PC 327 - category 4
 • Meal vouchers
 • Discount in our social restaurants where you can have lunch every day
 • Discount in our bicycle store Trans-fair
 • Location: Getouwstraat 11, 9000 Ghent

Apply quickly!

Please send your cover letter and CV to jobs@ateljeevzw.be.

For more information and a complete job profile, please contact Christoph Maes, Manager Facility & IT, christoph.maes@ateljeevzw.be, at 0495 24 26 72.

Also take a look at our website www.ateljeevzw.be or www.uwkringwinkel.be

Overzicht
youtube instagram auction