Menu
Gratis ophaling: 03 866 17 07
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Ecoso?

Sociale werkplaatsen De Kringwinkel Mechelen vzw en Wrak vzw zijn op 1 oktober 2015 definitief samengesmolten tot één organisatie: maatwerkbedrijf ECOSO vzw.

ECOSO vzw wil via haar initiatieven (o.a. de 8 Kringwinkels) passend werk bieden aan mensen die een afstand hebben naar de arbeidsmarkt. Via begeleide tewerkstelling kunnen deze mensen groeien, zich ontplooien en verder doorstromen naar reguliere jobs.

De fusie van De Kringwinkel Mechelen en Wrak biedt de mogelijkheid onze sociale, maatschappelijke en economische doelstellingen van onze nieuwe organisatie Ecoso vzw te realiseren.

Wij gaan voor ecologisch, sociaal ondernemen.

Meer info mbt ECOSO vzw vind je hier.

Samen zorgen voor mens en milieu

Wij groeien naar verdere duurzame sociale tewerkstelling via innovatief en financieel gezond ondernemerschap.

De kernopdracht van de organisatie wordt gerealiseerd via:

  • Samenwerking
  • Sociale tewerkstelling, begeleiding en opleiding (o.m. supported employment, opleiding en trajectbegeleiding)
  • Financieel gezond = economisch rendabel als geheel, financiële meerwaarden investeren in de kernopdracht en gezond evenwicht tussen subsidieafhankelijkheid en eigen middelen
  • Het duurzaam aanbieden van kwaliteitsvolle diensten en goederen tegen democratische prijzen (met zorg voor het milieu door o.a. maximaal hergebruik na te streven)

 

De waarden van de organisatie:

  • de medewerker staat centraal
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen = duurzaam ondernemen
  • onafhankelijkheid en creëren
youtube