Menu
Gratis ophaling: 03 866 17 07
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Over ECOSO 

ECOSO maakt werk van hergebruik en werkgelegenheid. Dat doen we door gebruikte spullen een tweede leven te geven. Alle spullen die dagelijks bij onze Kringwinkels binnenkomen worden zorgvuldig gesorteerd en klaargemaakt voor verkoop. 

Via de Kringwinkels kunnen we passend werk bieden aan mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Via begeleide tewerkstelling kunnen deze mensen groeien, zich ontplooien en verder doorstromen naar een regulier bedrijf. 

Maar ECOSO is meer dan alleen de Kringwinkels. Daarnaast hebben we ook een hout - en een fietsatelier.
ECOSO staat voor ECOlogisch en SOciaal ondernemen.

Lees meer over onze activiteiten in ons jaarverslag (2017).

Samen zorgen voor mens en milieu

Wij groeien naar verdere duurzame sociale tewerkstelling via innovatief en financieel gezond ondernemerschap.

Onze missie is duurzame ontwikkeling en tewerkstelling voor laaggeschoold en langdurig werkzoekenden, mensen met een arbeidshandicap of mensen die om persoonlijke of maatschappelijke redenen niet in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen.  Wij hebben een duidelijke visie over hoe we deze opdracht in de praktijk willen realiseren. Via begeleide tewerkstelling kunnen deze mensen groeien, zich ontplooien en verder doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

In 2020 is ECOSO een:

  • een netwerkorganisatie die mensontwikkeling op maat kan bieden via regionale opleidings - en oriëntatiecentra en door diversifiëring van de activiteiten.
  • een financieel gezonde organisatie met voldoende middelen en schaalgrootte om te kunnen blijven investeren en innoveren.
  • Op ecologisch vlak willen we een zo hoog mogelijk positieve impact hebben en een zo laag mogelijke negatieve impact.

 

youtube instagram