Menu
Meer over De Kringwinkel
Nieuws
Repair zkt hub

Repair zkt hub

Onze droom is om meer producten te kunnen herstellen en om hierdoor meer jobs te creëren in (sociale) ondernemingen.

In het project Repair zkt hub gaan verschillende spelers - waaronder ook Kringwinkels - samen rond de tafel zitten om productstromen te optimaliseren: we zoeken naar manieren om meer elektro-producten te kunnen herstellen in plaats van ze weg te gooien. Zo vermijden we niet alleen elektronisch afval, maar versterken we ook de herstelcapaciteit bij (sociale) ondernemingen.

Binnen het project zijn er 3 thematische werkgroepen. In elk van deze werkgroepen zetten we pilootprojecten op en delen we kennis en goede voorbeelden uit met elkaar.

1. Tewerkstelling en opleiding

Doel: hoe zorgen we ervoor dat herstellers worden opgeleid en doorstromen naar de reguliere economie?

Repair zkt Hub wil bijdragen aan een verhoogde herstellingsgraad van elektr(on)ische toestellen door sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven. In circulaire hubs willen we volop inzetten op het versterken van de herstelcapaciteit bij sociale ondernemingen en circulaire spelers, binnen bestaande én nieuwe diensten en activiteiten.

2. Een hogere herstellingsgraad van elektro

Doel: hoe zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk elektrotoestellen die potentieel herbruikbaar zijn worden gerepareerd voor ze gerecycleerd worden.

Repair zkt Hub legt de focus bewust op één productstroom: die van elektronische huishoudtoestellen. Waarom?

  • Zo kunnen we doelgericht werken en verhogen we de kansen op concrete resultaten.
  • Elektronisch afval (vermijden) heeft een grote ecologische impact.
  • Herstellen van die producten biedt veel sociale kansen.

De waardeketen van elektronische toestellen is complex, en de actoren zijn op meerdere manieren met elkaar verbonden. 

3. Businessmodellen

Doel: welke businessmodellen rond herstel zijn interessant voor sociale economie en welke samenwerkingen met reguliere economie kunnen hieruit voortvloeien.

Deze modellen kunnen ook dienen om particulieren en professionelen te helpen met hun herstelactiviteiten.

Vb. Repair as a service, verkoop van reserveonderdelen, leasingmodel

Leading partners: Repair&Share en HERW!N, de koepel van sociale circulaire ondernemers (waaronder de Kringwinkels).

Partners van het project zijn onder andere BSH, Interafval, De Kringloopwinkel (Deltagroep), De Kringwinkel Ateljee, De Kringwinkel Hageland, De Kringwinkel ViTeS, De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen, De Kringwinkel WEB, Recupel, Vanden Borre, VVSG/Interafval

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de Vlaamse Overheid (Circulair Werkt).

Meer gedetailleerde info en een lijst van alle partners vind je op de website van Repair&Share.

Deel deze pagina:
Overzicht
tweedehands tweedehands artikelen tweedehands kopen tweedehandswinkel tweedehands spullen
tweedehands tweedehands artikelen tweedehands kopen tweedehandswinkel tweedehands spullen
youtube instagram shop auction