De Kringwinkel Garantie

In De Kringwinkels geniet je van de nodige garantie.
 

 

Kringwinkelcentra zamelen herbruikbare spullen in en brengen die, al dan niet na een grondige controle en herstel, opnieuw aan de man. In het kader van onze activiteiten voldoen we aan de verschillende (milieu)juridische aspecten. Dat wil zeggen dat we beschikken over de vereiste erkenningen en vergunningen om herbruikbare spullen in te zamelen en te verwerken. Ook op het vlak van verkoop voldoen De Kringwinkels aan de ‘wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen’. Dat betekent concreet dat je als klant 1 jaar beschermd wordt tegen mogelijke verborgen gebreken. De specifieke verkoopsvoorwaarden kan je opvragen in elke Kringwinkel.

De wettekst zelf is hier terug te vinden. 

Om de kwaliteit van elektrische toestellen en fietsen te waarborgen, hanteert de Kringwinkel het Revisie kwaliteitslabel. Als klant wil je zeker zijn dat een elektrisch toestel uit De Kringwinkel correct en veilig werkt. In gespecialiseerde herstelateliers ondergaat elk toestel een grondige technische controle, wordt het (indien nodig) vakkundig hersteld, getest en grondig schoongemaakt. Kwaliteit, veiligheid en energieverbruik staan hierbij op de eerste plaats.

 

De Revisie herstelwerkplaatsen zijn, net als 
De Kringwinkels, tewerkstellingsprojecten. Hier
krijgen mensen die op de arbeidsmarkt moeilijk een
plaats vinden een kans om te werken en te leren. Zij worden onder begeleiding van gecertificeerde herstellers opgeleid tot hersteller van huishoudelijke toestellen en fietsen.

 
 

© 2010 Komosie Disclaimer Gemaakt in De Webfabriek Contact

Gratis ophaaldienst - 070 222 002