Menu
Meer over De Kringwinkel
Privacybeleid

Privacybeleid www.dekringwinkel.be

 

 

Deze website is eigendom van KOMOSIE vzw

Adres maatschappelijk zetel: Uitbreidingstraat 470, 2600 Berchem

Telefoon: 03 281 03 30 E-mail: info@komosie.be www.komosie.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0453093037

Door gebruik te maken van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan KOMOSIE of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

KOMOSIE levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal KOMOSIE de grootst mogelijke inspanning leveren om dit recht te zetten.

KOMOSIE kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie op onze website, kan u de beheerder van de site contacteren via info@komosie.be De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

KOMOSIE geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. KOMOSIE kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

KOMOSIE verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

KOMOSIE verwerkt persoonsgegevens zoals uitgelegd in deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij Jurgen Blondeel op 03 281 03 30 en op info@komosie.be

Welke persoonsgegevens verzamelen wij via de website?

Naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer

Waarom verzamelen en verwerken we deze gegegevens?

KOMOSIE verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van bezoekers van deze website voor:

 • het opvolgen van aanvragen voor specifieke diensten (zijnde een ophaling van goederen, contactformulier)
 • het versturen van een nieuwsbrief en marketinggericht onderzoek
 • het registeren van deelnemers die deelnemen aan wedstrijden 

De gegevens worden verzameld via:

 • invulformulieren op de website
 • de nieuwsbriefmodule 

Rechtsgronden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt 

 • om een contractuele band tot stand te brengen, te onderhouden en/of uit te voeren met de gebruiker;
 • om de inhoud van de website te analyseren, wijzigen en waar nodig te verbeteren;
 • om fraude en/of andere illegale activiteiten te kunnen detecteren of vermijden;
 • om het bezoek en het gebruik van de website alsook de gebruikservaring van de gebruikers te vergemakkelijken;
 • om aan verzoeken te kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld evenementregistratie, meetings, verzoek om meer informatie omtrent een product te krijgen, etc.;
 • om de gebruiker te kunnen informeren over de evoluties van de website en haar functionaliteiten;
 • met het oog op direct marketing;
 • voor alle andere doeleinden waarvoor de gebruiker uitdrukkelijk het akkoord heeft verleend.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de bezoeker van deze website worden gedeeld met de bij KOMOSIE aangesloten leden, zijnde De Kringwinkels in Vlaanderen binnen de Europese Economische Ruimte die instaan voor de concrete dienstverlening.
KOMOSIE sluit de nodige, rechtsgeldige overeenkomsten af die het overmaken van persoonsgegevens aan haar leden mogelijk maken.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard zo lang nodig is om de vooropgestelde doelstellingen van de verschillende activiteiten en diensten te realiseren.

Wat zijn jouw rechten omtrent deze persoongegevens?

Je hebt te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de bezoeker van deze website het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • een e-mail te verzenden naar info@komosie.be

Heb je een klacht over onze manier van werken?

De bezoeker van deze website beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Wij gebruiken ook cookies op onze website

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Waarvoor dienen deze cookies?

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: wanneer je je adres invult op een formulier op de webiste, staat dit adres bij een volgend bezoek al automatisch ingevuld. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit doen we via een balk onderaan deze website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Deze website maakt gebruik van Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

pinterest youtube instagram shop auction