Sector in cijfers

 

De Kringwinkel groeit en blijft de specialist in hergebruik

De 31 officiële kringloopcentra in Vlaanderen zamelden in 2013 samen 64 115 ton herbruikbare goederen in. Dit zorgde voor een milieuwinst van 65 397 ton CO2 - goed voor de jaarlijkse verwarming van 26 848 huishoudens (*). Bijna de helft van deze goederen werd opnieuw verkocht in een van de 118 Kringwinkels. Ondanks de economische crisis slaagde de kringloopsector er ook in om het aantal werknemers te doen groeien tot 5 045 personen. De Kringwinkel wil uitdrukkelijk alle mensen bedanken die herbruikbare goederen aan ons schenken. Zij maakten deze positieve resultaten mee mogelijk.

  


In 2013 voerde De Kringwinkel het nieuwe registratiesysteem ‘ECLIPS’ in. Hierdoor kunnen we onze logistieke organisatie verbeteren en zijn we in staat om efficiënter en nauwkeuriger onze goederenstroom in kaart te brengen. ECLIPS houdt onder meer rekening met
een evolutie in het gewicht van verschillende producten: zo is er bijvoorbeeld een aanzienlijk verschil in gewicht tussen oude volhouten meubels en hedendaagse modellen. 

 “Wie kringt, die wint”

In 2013 lanceerde De Kringwinkel deze nieuwe slogan. Hiermee willen we aantonen dat geven aan of kopen bij De Kringwinkel voor een echt maatschappelijk rendement zorgt. Je draagt niet alleen bij tot een beter milieu door lokaal goederen te hergebruiken, maar je zorgt ook mee voor tewerkstelling in eigen regio voor mensen die elders moeilijk aan de slag kunnen.

Wie spullen binnenbrengt, wint een goed gevoel
Wie leuke producten op de kop kan tikken voor een lage prijs, idem dito
De natuur wint, dankzij goederen die een tweede leven krijgen
5000 medewerkers winnen, want zij hebben een toffe job


Wie spullen binnenbrengt, zorgt voor hergebruik en wint een goed gevoel

Inzameling
In 2013 zamelden de 31 erkende kringloopcentra in Vlaanderen samen maar liefst 64 115 ton herbruikbare goederen in. Dat is een stijging van 4 % t.o.v. 2012. Driekwart van de inzameling gebeurde op een selectieve wijze (enkel de herbruikbare goederen worden meegenomen), een kwart gebeurde integraal (inzameling zonder onderscheid tussen herbruikbaar en niet herbruikbaar).  De hoofdmoot van de ingezamelde goederen waren elektrische toestellen (33 %), gevolgd door meubelen (29 %), en textiel (13 %).

        
Het milieu wint, dankzij goederen die een tweede leven krijgen

Hergebruik
Ook het totale hergebruik (in kilogram) stijgt met 6 % t.o.v. 2012. Marleen Vos, algemeen directeur van KOMOSIE: “Dat is goed nieuws. We zamelen niet alleen meer in, maar slagen er ook in om meer goederen een tweede leven te geven. Waar nodig herstellen we, en we blijven investeren in nieuwe innovatieve toepassingen voor binnengebrachte goederen. Zo maken we bijvoorbeeld kussens en lampenkappen van onverkoopbare lakens of hondenmanden van oude koffers.”
Bijna de helft (46 %) van alle ingezamelde goederen werd opnieuw verkocht in een van onze winkels. Gemiddeld gezien kocht de Vlaming 4,53 kg herbruikbare goederen in 2013. De Vlaamse overheid (OVAM) stelt 5 kg per inwoner als doel in 2015. Het blijft onze ambitie dat doel te halen. Ongeveer de helft (47 %) van de ingezamelde goederen werd niet verkocht en afgevoerd naar gespecialiseerde recyclagebedrijven. 7 % was restafval.

Ook wie leuke producten op de kop kan tikken voor een lage prijs, wint

Winkels: aantal, winkelomzet, kopers

Eind 2013 waren er 118 Kringwinkels in Vlaanderen. De winkelomzet steeg in 2013 naar 42,6 miljoen euro. Meubelen (38 %), vrije tijd (21 %) en textiel (15 %) waren de meest verkochte productgroepen. 4,6 miljoen betalende klanten stapten in 2013 De Kringwinkel binnen. Het is belangrijk hierbij te vermelden dat De Kringwinkel geen winstoogmerk heeft: het merendeel van de centra zijn sociale werkplaatsen. Wat klanten uitgeven in onze winkels gaat integraal naar het creëren van jobs voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt en naar onze werking.
Bovendien streven we ernaar om steeds een uitgebreid aanbod te voorzien voor mensen die het financieel moeilijker hebben. Dankzij samenwerking met OCMW’s en armoedeorganisaties willen we iedereen de kans geven om voordelig kledij, huisraad of een fiets te kopen.

 


5000 medewerkers winnen, want zij hebben een toffe job

Tewerkstelling

In 2013 steeg het totaal aantal medewerkers met ongeveer 100 tot 5 045 personen - goed voor 3 885 voltijdse equivalenten. Ongeveer 4 op 5 van onze medewerkers behoren tot kansengroepen. Dit zijn mensen die op de gewone arbeidsmarkt moeilijk aan een job geraken maar bij ons een stabiele werkomgeving vinden.


De uitdagingen voor de toekomst

Het gaat dus goed met de Vlaamse kringloopsector, maar om het streefdoel van 5 kg hergebruik in 2015 te halen zijn blijvende inspanningen absoluut noodzakelijk. Marleen Vos: “Omdat we onze gevers koesteren, zullen we hen nog meer in de watten proberen te leggen. Daarnaast zullen we hergebruik ook blijven promoten bij bijvoorbeeld de gemeentebesturen. Zij spelen een cruciale rol in het stimuleren van hergebruik bij hun inwoners. Ook partnerschappen met bedrijven uit de reguliere economie zijn interessant om meer mensen te bereiken en om goederen in te zamelen via alternatieve kanalen. We worden regelmatig geconfronteerd met illegale inzameling. We zullen hiertegen blijven strijden samen met de betrokken partners. Om de huidige groei te blijven aanhouden en om alle toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden is het tenslotte van cruciaal belang dat er snel een uitbreiding van het aantal jobs in de sociale tewerkstelling komt.”

Bedankt aan iedereen die herbruikbare producten naar de Kringwinkel brengt

De Kringwinkel wil uitdrukkelijk iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar herbruikbare meubelen, huisraad, kledij of iets anders heeft gegeven. “Het is dankzij deze gulle gevers dat De Kringwinkel in staat is om haar milieu- en tewerkstellingsdoelstellingen te realiseren en ook veel terug te geven aan de maatschappij”, aldus Marleen Vos.

Uit de cijfers blijkt dat meer en meer spullen door mensen zelf gebracht worden naar De Kringwinkels. Om onze ‘gevers’ te bedanken, verrasten we hen vandaag op een leuke attentie. Wie iets binnenbracht bij De Kringwinkel Mechelen kreeg een bloemetje en een hoogstpersoonlijke muzikale dankjewel van improvisatieactrice en Kringwinkeldiva Katrijn Van Bouwel. Ook wie de komende maanden spullen binnenbrengt, zal door onze medewerkers getrakteerd worden op een dankjewel en zal een leuk boekje meekrijgen met meer info over wat er met hun geschonken goederen gebeurt.

Om aan te tonen dat iets geven aan De Kringwinkel een hoog maatschappelijk rendement heeft, maakte De Kringwinkel een filmpje.  Bekijk dit hier.

Bekijk hier alle cijfers

 (*) De CO2 berekening werd gebaseerd op een tool ontwikkeld door het Nederlandse onderzoeksbureau TNO in   opdracht van BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland)

 

 

© 2010 Komosie Disclaimer Gemaakt in De Webfabriek Contact

Gratis ophaaldienst - 070 222 002