Sector in cijfers

 

Vlaamse Kringwinkelcentra groeien, maar zoeken extra aanvoer van degelijke herbruikbare spullen.


De 31 Vlaamse Kringwinkelcentra bieden kansen voor mensen én milieu!

  • Maar liefst 5 214 mensen hebben dankzij de hergebruiksector een job op maat in eigen regio. 4 452 van die werknemers zijn mensen die op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk aan werk geraken.
  • In 2012 zamelden de Vlaamse Kringwinkels 61 451 ton afgedankte spullen die in. Dat leverde een milieuwinst op van 62 264 ton CO2 – goed voor de jaarlijkse verwarming van 25 963 huishoudens (*).

 

Inzameling en hergebruik

Net zoals de voorgaande jaren gebeurt de inzameling voor ¾ selectief.
¼ van de inkomende goederen wordt integraal ingezameld. Bijna de helft (45 %) van alle ingezamelde spullen wordt opnieuw verkocht in een van onze winkels. Gemiddeld gezien koopt de doorsnee Vlaming 4,32 kg herbruikbare spullen per jaar.  De Vlaamse overheid (OVAM) stelt 5 kilogram per inwoner als doel in 2015. Het blijft onze ambitie dat doel te halen. 

Ongeveer de helft (48%) van de ingezamelde spullen is onverkoopbaar en wordt afgevoerd naar gespecialiseerde recyclagebedrijven. Het gaat hierbij vooral om textiel, metaal, glas, porselein, papier en kunststof. Elektrische en elektronische apparaten die niet meer hersteld kunnen worden door onze bekwame techniekers, gaan naar Recupel. De Kringwinkelcentra sorteren steeds efficiënter en onderzoeken in welke mate de goederenstromen opnieuw kunnen gebruikt worden.  
Een kleine fractie (7%) is onbruikbaar en wordt verwerkt als restafval. 
 

Tewerkstelling

In 2012 steeg het aantal medewerkers met 248 tot 5 214 personen - goed voor 3 837 voltijdse equivalenten. Deze extra jobs werden hoofdzakelijk gecreëerd door samenwerking met lokale OCMW’s.
Ongeveer 4 op 5 van onze medewerkers  behoren tot kansengroepen. Dat zijn 4 452 die op de gewone arbeidsmarkt moeilijk aan een job geraken, maar bij ons een stabiele werkomgeving vinden.
 

Verkoop

Kringwinkelen blijft aantrekkelijk. Maar liefst 4.4 miljoen klanten kochten in 2012 herbruikbare spullen in één van onze 118 winkelpunten. Deze stijging volgt de trend van de voorbije jaren. Mensen komen naar De Kringwinkel omdat ze leuke zaken voor een goedkope prijs kunnen vinden, omdat het gezellig winkelen is, of omdat men het belangrijk vindt een steentje bij te dragen tot het verhogen van het hergebruik. De opbrengsten van deze verkoop worden opnieuw in sociale arbeid geïnvesteerd.
 

Uitdagingen voor de toekomst

De globale inzameling van goederen blijft net als voorgaande jaren stijgen  (+ 3 %). Ook de totale hoeveelheid hergebruik blijft stijgen, al is de stijging hier minder groot (+1%). 
Dit toont ook aan wat we al een aantal jaar voelen: dat de Kringwinkelcentra steeds meer moeite moeten doen om kwalitatieve spullen in te zamelen. De klant in de winkel verwacht degelijke producten terwijl de globale kwaliteit van vele goederen achteruitgaat. Het inzamelen van goede kwaliteitsspullen vormt een uitdaging. De reguliere tweedehandse markt wint aan populariteit, mensen zoeken vaker zelf een afzetmarkt voor hun tweedehandse spullen en we worden ook geconfronteerd met illegale inzamelaars.

Extra inspanningen op vlak van inzameling zijn dan ook nodig om de vooropgestelde streefdoelen van de overheid in 2015 te bereiken.
Daarom zullen we meer en meer proberen om partnerschappen af te sluiten met zowel lokale partners als bedrijven uit de reguliere economie die in het kader van hun MVO-strategie toenadering zoeken tot de Kringwinkelsector.
 

resultaten_kringwinkelsector_2012.pdf


* TNO (www.tno.nl) ontwikkelde in samenwerking met BKN Nederland voor deze CO2 berekening een onderzoeksinstrument.
 

© 2010 Komosie Disclaimer Gemaakt in De Webfabriek Contact

Gratis ophaaldienst - 070 222 002