Over ons

De 131 Kringwinkels in Vlaanderen zijn meer dan zomaar een tweedehandswinkel: milieu en sociale tewerkstelling staan voor ons centraal.

 

MISSIE

Als Kringwinkels willen we bijdragen aan een duurzame wereld. Daarom werken we aan:

• Sociale tewerkstelling 
Onze producten hebben een verhaal, onze mensen ook
De Kringwinkel biedt een job, een opleiding en een toekomstperspectief aan 4 539 mensen die, om uiteenlopende redenen, weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt.

• Aandacht voor het milieu
De Kringwinkel haalt herbruikbare goederen op en verkoopt ze weer. Hierdoor komen ze niet op de afvalberg terecht. In 2014 zamelden we 55 miljoen spullen in, goed voor 66.000 ton CO2-besparing. Hiermee kan een gemiddelde auto 15.000 keer rond de aarde rijden. Ongeveer de helft hiervan wordt opnieuw verkocht in een van de 127 winkels, en wordt dus lokaal hergebruikt.

• Originele en betaalbare spullen
Het aanbod varieert elke dag. Voor basisproducten bewaken we steeds een basisprijs. We willen ervoor zorgen dat iedereen, ook met een beperkt budget, kwaliteitsvolle goederen kan kopen.
 

 

VISIE

Samen sterk

De Kringwinkel is een samenwerkingsverband van ondernemingen dat duurzame meerwaarde creëert met tweedehands goederen. Kringwinkels werken samen aan een sterke Kringwinkelsector met herkenbare, kwaliteitsvolle dienstverlening voor een ruim publiek met betaalbare producten. 

Samenwerken betekent een gedragen gelijkvormigheid en ruimte voor verscheidenheid. Kringwinkels kiezen voor

Eenvormige communicatie: De Kringwinkel profileert zich als een sterke en professionele sector met een eenvormige communicatie en huisstijl.

Kwaliteit: De Kringwinkels werken volgens het kwaliteitskader van EFQM. De kringwinkels zijn excellente kringloopcentra die zich onderscheiden door te voldoen aan de normen die zij zichzelf opleggen. Het streven naar kwaliteit behelst alle facetten van de organisatie.

Duurzaam ondernemen: De Kringwinkel staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en het ondersteunen van de Kringwinkels in hun dagelijkse werking en bij het nemen van beslissingen.

*berekend op basis van een onderzoek uitgevoerd door TNO, een publieke onafhankelijke onderzoeksorganisatie in samenwerking met BKN Nederland (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland)


Verenigingen zonder winstoogmerk

Kringwinkels zijn bijna allemaal vzw’s die in hun werking gemiddeld voor 52% afhankelijk zijn van eigen inkomsten. De inkomsten uit de verkoop worden vooral gebruikt voor het behoud en de creatie van arbeidsplaatsen voor mensen die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt. Wat je uitgeeft in een Kringwinkel wordt dus integraal gebruikt voor een goed doel.

 Schenken: 

Heb je spullen die nog te goed zijn om weg te gooien en wil je er nog iets nuttig mee doen? Breng ze dan naar De Kringwinkel of bel de GRATIS ophaaldienst: 0800 20 80.

 

© 2010 Komosie Disclaimer Gemaakt in De Webfabriek Contact

Gratis ophaaldienst - 070 222 002