Menu
Gratis ophaling: 051 24 49 14
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel
Instructeur-coach winkel Torhout (M/V) - vervanging voltijds

Instructeur-coach winkel Torhout - voltijds
(Vervanging – tot 31/08/2019)


Functiedoel:
Samen met uw collega staat u in voor de dagdagelijkse aansturing van de winkel (incl. eco-cafe).
U bent verantwoordelijk voor specifieke afdelingen en deelaspecten (in overleg met uw collega en/of directie). U staat in voor de organisatie en opvolging van de winkelprocessen en voor de coaching van de medewerkers.


Takenpakket:
Samen met uw collega staat u in voor:
•    De algemene coördinatie van de winkel:
-    Opmaak en opvolging van werkplanning
-    Organisatie van communicatie en overleg met doelgroepmedewerkers
•    Coaching van de doelgroepmedewerkers:
-    Eerste aanspreekpunt voor doelgroepmedewerkers
-    Technische ondersteuning/begeleiding in dagelijkse jobuitvoering
-    Werving en selectie van doelgroepmedewerkers
-    Organisatie, uitvoering, opvolging van  functionerings- en evaluatiegesprekken
•    Aansturing van de winkelprocessen (aanvullen winkel, klantencontact, verkoop, registratie en administratie):
-    Technische leiding over het buffermagazijn, magazijn verkochte goederen en binnengebrachte goederen
-    Het organiseren van efficiënte goederenbehandeling
-    Het aansturen van het eco-café
•    Het commercieel beleid (binnen een afgesproken kader) binnen de eigen winkel:
-    Uitvoeren promotieplan
-    Uitvoeren en opvolgen van kwaliteitsleidraad en -normen
•    De financiële verantwoordelijkheid voor winkel (kassa, verkoop)
•    Een actieve duo-werking uitbater –instructeur:
-    Actieve samenwerking, informatie-uitwisseling, ….


Belangrijke competenties:
•    Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen van De Kringwinkel:
-    Een positieve ingesteldheid en respect ten aanzien van laaggeschoolden, langdurig werklozen
-    Ervaring, kennis en/of interesse van/voor tweedehandsproducten (kledij, huisraad…)
•    Commerciële feeling en klantgerichte ingesteldheid
•    Sterke communicatieve vaardigheden
•    Leidinggevende capaciteiten:
-    Omgaan met conflicten, groepsdynamica,…
•    Organisatorische vaardigheden:
-    Kunnen plannen, organiseren en delegeren
•    Teamspeler:
-    Kunnen samenwerken met collega’s
-    Kunnen omgaan met doelgroepwerknemers
•    Administratieve vaardigheden: kennis van MS Office (Word, Excel…)
•    Over een goede fysieke conditie beschikken


Opleiding, ervaring, bereidheid:
•    Ofwel A1 met (ped)agogische scholing (maatschappelijk werk, opvoeder…) en sterke commerciële interesse/feeling/ervaring
ofwel een A1 commercieel diploma met sterke (ped)agogische interesse/feeling/ervaring
ofwel gelijkwaardig door sterke ervaring
•    Ervaring werkbegeleiding van mensen met een laag scholingsniveau en lange werkloosheidsduur is een pluspunt
•    Bereid zijn om praktisch werk te doen samen met doelgroepwerknemers
•    Politiek neutraal handelen in de jobuitvoering

Arbeidsvoorwaarden:
•    Wedde: Vlaamse Gemeenschap 22/6 - barema C4 van PC327.01
•    Maximum 5 jaar nuttige anciënniteit
•    Voltijdse tewerkstelling (38 uren per week)
•    Zaterdagwerk: 1 op 2 zaterdagen in een vast schema + occasioneel aanvullend zaterdagwerk (verlofperiode, ziekte collega)
•    Plaats van tewerkstelling: Torhout + bereid in te springen in andere vestigingen van De Kringwinkel Midwest (Tielt, Izegem, Roeselare)
•    Onmiddellijke indiensttreding tot 31/08/2019  (voorziene werkhervatting vervangen persoon)


Procedure:
•    Schriftelijke kandidatuur + CV doormailen naar els.planckaert@dekringwinkelmidwest.be

Overzicht
youtube