Menu
Gratis ophaling: 011 27 35 75
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

Missie en Visie

Missie

 • Langdurig werklozen een job aanbieden
 • Zorgen dat ze deze job zolang mogelijk kunnen blijven doen
 • Zoveel mogelijk jobs creeëren
 • Activering en zingeving: door arbeid en zorg te combineren voor mensen met een vervangingsinkomen
 • Streven naar optimaal hergebruik en levensduurverlenging van goederen
 • We willen groeikansen bieden op vlak van gelijkwaardigheid, continue aandacht hebben voor inspraak en dialoog en zoveel mogelijk 'antwoorden op maat' geven
 • Meer financiële ruimte creeëren door het verkopen van herbruikbare goederen
 • De afvalberg verminderen door de optimale inzameling van herbuikbare goederen te organiseren
 • Onze visie willen we niet alleen zelf hanteren maar ook doorgeven aan onze doelgroep en aan zoveel mogelijk andere mensen

 

Visie

TEWERKSTELLING

 • Werken als middel voor integratie in de maatschappij:

We zijn ervan overtuigd dat een job een positieve invloed heeft op het welzijn en welbeleven van mensen.

 • Aanbieden van werk op maat:

Elke werknemer krijgt een traject op maat. Hierbij staan persoonlijke ontwikkeling en groei centraal, vertrekkend vanuit de reeds aanwezige talenten en competenties.

 • Werken naar zelfredzaamheid:

Persoonlijke ontwikkeling is bij ons niet enkel werkgerelateerd. We streven ernaar onze medewerkers ook in andere aspecten van hun persoonlijk leven te versterken door te werken aan zelfredzaamheid.

 • Aansluiten bij de dagelijkse realiteit:

Als maatwerkbedrijf werken we intensief aan arbeidsattitudes. Tegelijkertijd creëren we een werkomgeving die nauw aansluit met die van reguliere tewerkstelling.

 • Samenwerking in team:

Teamwerking is één van de hoekstenen van onze organisatie. Naast een job op maat, wordt er veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van die vaardigheden die het samenwerken met de collega's bevorderen.

 • Doorverwijzen:

We hebben aandacht voor de persoon in zijn geheel. Dat betekent dat, wanneer er zich niet werkgerelateerde problemen voordoen (die het werk belemmeren), we de medewerker gericht doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst.

MILIEU

 • Bewust omgaan met materialen:

Het duurzaam omgaan met materialen is één van de kerntaken van ons bedrijf. Dit brengen we in de praktijk door:

Het promoten en stimuleren van het hergebruik van goederen: de Kringwinkel

Upcycling van materialen: Flagbag en Creazi

Recyclage van materialen: Creazi

 • Leefbaarheid omgeving:

Als bedrijf proberen we ons steentje bij te dragen tot een leefbare omgeving door in onze bedrijfsvoering duurzaamheid en samenwerking met lokale bedrijven, als belangrijke criteria mee te nemen in onze beslissingen.

FINANCIËLE ONAFHANKELIJKHEID

De democratische prijzen van de aangeboden tweedehandsgoederen in onze Kringwinkels, biedt de mensen meer mogelijkheden op financieël gebied.

DOELSTELLINGEN

De Springplank vzw streeft naar zoveel mogelijk sociale tewerkstelling. We bieden tewerkstelling aan aan mensen voor wie de doorstroming naar reguliere tewerkstelling moeilijker verloopt.

De Springplank vzw draagt bij tot een beter milieu. We verlengen de levensduur van herbruikbare goederen.

De Springplank vzw verhoogt  de financiële onafhankelijkheid door goederen tegen democratische prijzen aan te bieden.

DOELGROEP

 • Maatwerkbedrijf:

Mensen met een arbeidshandicap (een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt vastgelegd door de VDAB)

 • Art60par7:

Tewerkstelling via OCMW. Dit zijn mensen met een leefloon, die niet in orde zijn met hun sociale zekerheid. Het is een tijdelijke tewerkstelling naargelang de leeftijd.

 • Arbeidszorgmedewerkers/vrijwilligers:

Mensen voor wie de werkdruk in een maatwerkbedrijf te hoog is. Zij hebben een vervangingskomen (mutualiteiten, stempelgedl) en werken maximaal 20 uren in ons bedrijf.

 • De leeftijd bij de 3 categorieën varieert tussen de 15 en de 65 jaar.

 

 • Brugproject: deeltijdsen en tijdelijke tewerkstelling voor schoolgaande jongeren.


instagram