Menu contact
Gratis ophaling: 03 217 25 10
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Retroweek 2021
Meer over deze Kringwinkel

Iedereen verdient een eerlijke kans

Alle producten van De Kringwinkel hebben een verhaal, net als iedereen die bij ons werkt. De inkomsten uit onze verkoop gebruiken we namelijk om mensen die weinig of geen kansen hebben op de gewone arbeidsmarkt een passende job te geven. Zo doen ze terug ervaring op en krijgen ze een toekomstperspectief. 
Bij De Kringwinkel Antwerpen werken bijna 600 mensen. Al deze medewerkers hebben om verschillende redenen een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Bij ons doen ze nu onder begeleiding van meer dan 50 begeleiders kennis en ervaring op, om daarna door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Zo dragen zij en wij een steentje bij aan de maatschappij.

Wie werkt er bij ons?

Maatwerker

Maatwerkers zijn werknemers die nood hebben aan begeleiding op de werkvloer vanwege psychische of fysische beperkingen of na langdurige werkloosheid. Zij blijven een langere periode bij ons werken en stromen door naar de reguliere arbeidsmarkt als ze daar klaar voor zijn. Maatwerkers worden aangeworven door de VDAB.

Artikel 60’ers/leermedewerkers

Leermedewerkers zijn door het OCMW in een statuut artikel 60 bij ons tewerkgesteld. Zij doen bij ons voor één tot twee jaar ervaring op om daarna door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Medewerkers Tussenstop

Onze medewerkers van de Tussenstop zijn arbeidszorgmedewerkers en kunnen door persoonlijke of maatschappelijke redenen niet meer in het reguliere arbeidscircuit werken. Zij werken vrijwillig onbetaald met zorg- en welzijnsbegeleiding. Ook deze medewerkers komen via de VDAB bij ons terecht.

Tijdelijke tewerkstelling

Daarnaast zijn er ook medewerkers die voor een kortere periode werken. Zo zijn er stagaires die bij ons een waardevolle werkervaring op als opstap naar de arbeidsmarkt. Ook zijn er jongeren onder 18 jaar die deeltijds naar school gaan en werken deeltijds. Via justitie zijn er werknemers die bij ons hun werkstraf uitvoeren. Heel soms werken er bij ons mensen op vrijwillige basis. Dat gebeurd enkel voor specifieke projecten.

Omkadering

Tot de omkadering behoren het management, ondersteunende diensten (HR, financiën, infrastructuur, administratie, trajectbegeleiding en marketing & communicatie), operationele diensten (logistiek, productie, dienstverlening) en alle werkleiders. Vacatures voor deze functies kan je op deze pagina terugvinden.

Vacatures
1
pinterest youtube instagram auction