Menu
Gratis ophaling: 03 217 25 10
Bezoek de nationale Kringwinkel website
Meer over deze Kringwinkel

ESF Doorstroom Sociale Economie

Als opleidingsbedrijf proberen we maximaal te investeren in de trajecten van onze medewerkers. Mensen die bij ons aan de slag gaan hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Door hen de juiste begeleiding en opleiding te geven willen we ervoor zorgen dat een deel van hen kan doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Onze doorstroombegeleiding wordt voorzien voor de werknemers die na evaluatie door VDAB geschikt worden bevonden voor het opstarten van een doorstroomtraject naar het Normaal Economisch Circuit.

Zo’n traject gebeurt via vier opeenvolgende fasen:

  1. Het voortraject, waarbij de begeleiding van de werknemer gericht is op sollicitatietraining, het zoeken naar een passende job op maat van de interesses, competenties en mogelijkheden van de werknemer en het ondersteunen bij het vervullen van de randvoorwaarden voor reguliere tewerkstelling.
  2. De jobmatching, die bestaat uit het zoeken van één of meer stages in samenspraak met de werknemer op basis van een reëel jobaanbod bij een bedrijf.
  3. De stage.
  4. De nazorgbegeleiding, vanaf de indiensttreding bij de reguliere werkgever, omvat bijkomende raadgevingen aan de werkgever en onze werknemer die gericht zijn op de duurzame tewerkstelling.

 

Dit project werd financieel mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds.

pinterest youtube instagram auction